Empresa.cat, una revista trimestral especialitzada en el sector empresarial i sustentada en la força que dóna la proximitat i el coneixement del món local. 

 

Empresa.cat, és una revista especialitzada en l’economia, des de diferents àmbits, que aportarà la realitat més propera en els diferents sectors. 

 

Reportatges, entrevistes, anàlisi i opinió del que està passant i les opcions del futur del món empresarial a les comarques que ens dirigim, Ripollès, Osona i La Garrotxa.

  

Aportant punts de vista especialitzats i un àmplia col·laboració de diferents associacions i gremis.