El Ripollès, editat per Corisa Media Grup, va néixer el 10 de juny de 2004 i, actualment, suma setze anys a disposició dels lectors de tota la comarca del Ripollès.

 

Corisa Media Grup va decidir-se a editar un mitjà de premsa escrita capaç d'ocupar-se com cal, i en tota la seva amplitud, de la informació que genera la comarca del Ripollès, aprofitant  el buit que existia en aquest sentit al territori. Ràpidament es va consolidar com un mitjà de premsa escrita de referència i en el mitjà més llegit a la comarca.

 

El Ripollès és un mitjà d'informació obert, independent, plural, participatiu i de proximitat, amb una clara vocació de presència al territori i amb un profund sentiment de comarcalitat confirmant-se com l'únic mitjà de premsa escrita que té la voluntat de ser-hi present, i que els seus lectors poden trobar, a la pràctica totalitat dels dinou municipis de la comarca.

 

El Ripollès s'edita amb un format de 48 pàgines, integrament en color, i s'ha convertit en una capçalera indispensable en la informació local i comarcal de casa nostra, essent un mitjà de premsa escrita present a molts dels domicilis de la comarca i una eina habitual de lectura en la gran majoria dels espais públics de tot el Ripollès.